Otevřená zahrada počtrnácté byla připomínkou Pavla Jurkoviče

 

Pavel Jurkovič, toto jméno zaznělo mnohokrát na letošním festivalu sborového zpěvu. Český instrumentalista, zpěvák, skladatel, básník, hudební pedagog a popularizátor lidových písní by se letos dožil devadesáti let. Pro ty, kteří nestihli navštívili 13. května libčický evangelický kostel, je ještě možnost seznámit s Pavlem Jurkovičem na výstavě jeho fotografií, dopisů, partitur i hudebních nástrojů do 25.6., buď po nedělní bohoslužbě kolem 10:00 nebo po dohodě na tel. 731 555 562.

Programem festivalu provázel Martin Rudovský, předseda Společnosti Pavla Jurkoviče.
V úvodu vystoupili účastníci dopolední hudební dílny a kromě zpěvu doprovázeného xylofony a zvonkohry či hrou na ukulele nebo citerky došlo i na tanec. 

Schola Gregoriana Pragenis všechny nejen svým oděvem, ale i soustředěným, především jednohlasým zpěvem vrátila o mnoho staletí zpět. Jejich vystoupení pod vedením Davida Ebena připomnělo velikonoční liturgii i svatodušní svátky.
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy představil Pavla Jurkoviče jako interpreta i jako textaře, který dobásnil nezachované světské písně českého středověku. Sbor doprovázený orchestrem s mnoha tradičními a starobylými nástroji, mezi nimiž byly rohy, tympanon či trumšajt z pozůstalosti Pavla Jurkoviče, nás přenesl na středověký šlechtický dvůr.

Malou ochutnávku z široké palety Jurkovičovy tvorby pro děti si připravily děti z lesního klubu Kulíšek a z libčické ZUŠ. Tanečnice rozehrály hru o jablka, sbor Škatulata přednesl píseň Měsíce a na závěr zaznělo taneční rondo Všichni svatí tancovali, kde spojili síly tanečnice se Škatulaty, které doprovodili kytaristé, flétnistky a hráč na tympány ze ZUŠ Popelka.

Divadelní představení Medvídek Ťupínek, které se konalo v libčické knihovně, potěšilo desítky nejmenších návštěvníků festivalu. Drželi palce nejen loutkám, ale také organizátorům, kteří se museli vypořádat s technickými problémy.

Do programu Otevřené zahrady se nad rámec plánovaného programu přidali Bubeníci a přátelé ze základní umělecké školy Popelka, kteří ve stylu slavných STOMP hráli na tyče, sudové bubny a plechové nádoby. I když tato část programu nesouvisela přímo s Pavlem Jurkovičem, určitě by se mu veselé hudební vystoupení a výběr hudebních nástrojů líbily.

Na zahradě pokračoval program vystoupením mladé cimbálové kapely Muzička, k cimbálu poté zasedl i sbormistr Vysokoškolského uměleckého souboru Jakub Zicha s úpravami hanáckých písniček.

Chlapci z Pueri gaudentes nás přesvědčili, že jsou špičkovým sborem. Perfektní provedení, synchronizace hlasů a zpívání bez viditelného dirigenta nadchlo všechny přítomné. Diváci se zatajeným dechem vyslechli mj. oblíbenou skladbu sborových repertoárů – Tebe Poem ukrajinského skladatele Dmitrije Bortňanského. Z děl Pavla Jurkoviče Pueri předvedli cyklus Život zbojnický, který od autora dostali k desátému výročí založení sboru a který slovem uvedla zakládající sbormistryně tohoto chlapeckého sboru Zdena Součková.

Ženský sbor Bubureza si připravil skladby či úpravy lidových písní českých autorů. Dámy využily výbornou akustiku libčického evangelického kostela a rozestavěly se po celém prostoru, aby posluchačům umožnily zažít zvuk ze všech stran. Zahrály také skladbu Jana Rybáře Agnus Dei in memoriam Pavel Jurkovič, ve které se samy doprovázely hrou na 8 zvonokoher, triangl a další orffovy hudební nástroje. Z kůru k tomu ještě zněla prodleva na varhany a skladbu řídil sám autor – také bývalý Jurkovičův žák.

Před premiérou skladby Další příběh Jany Vöröšové prostor kostela zalily sluneční paprsky. Šedesát zpěváků z Vysokoškolského uměleckého souboru a Pueri gaudentes provedlo toto dílo inspirované čtyřmi ročními obdobími, doprovázené kromě tradičních bicích nástrojů a varhan i zvuky vyluzovanými z husích krků, frkaček, řehtaček či kelímkových fanfrnochů… Publikum ocenilo bouřlivým potleskem interprety, dirigenta Jakuba Zichu i samotnou autorku.

Poděkování patří všem, kteří festival připravili, všem zúčastněným i divákům, a především sponzorům, kteří jej podpořili – Státnímu fondu kultury, Středočeskému kraji – Fondu hejtmanky, městu Libčice nad Vltavou, ÚJV Řež, a. s., Nadaci OSA – Partnerství, Nadačnímu fondu Věry Třebické‐Řivnáčové a Nadaci Český hudební fond.

Některé další příspěvky...