Festival „Otevřená zahrada 2023“

Letošní festival „Otevřená zahrada“ se bude konat 13. května 2023.

Festival „Otevřená zahrada 2023“

S Pavlem Jurkovičem a jeho vztahem ke Carlu Orffovi se měli možnost seznámit návštěvníci 2. ročníku libčického sborového festivalu „Otevřená zahrada“ v roce 2010, kdy měl v evangelickém kostele krásné povídání o tomto skladateli. S tvorbou Pavla Jurkoviče se ale libčické děti potkávají stále – řada jeho písniček je součástí učebnic hudební výchovy a oblíbené je mají děti z lesního klubu Kulíšek i ze ZUŠ Libčice. Málokdo ale o Pavlu Jurkovičovi ví víc, a proto jsme se rozhodli připomenout 90.výročí narození tohoto výjimečného zpěváka, instrumentalisty, hudebního skladatele, básníka, ale i nevšedního hudebního pedagoga.

Zahájení otevře výstup z dopolední dílny pro větší děti a dospělé pod vedením lektorky České Orffovy společnosti Michaely Brčákové. Povídat o Pavlu Jurkovičovi bude Martin Rudovský – dramaturg FOK a předseda Společnosti Pavla Jurkoviče a také jeho bývalý žák z první třídy s rozšířenou hudební výchovou na ZŠ Umělecká na Praze 7.

Odpoledne bude reflektovat široký hudební záběr, jaký Pavel Jurkovič měl. Začneme gregoriánským chorálem, kterému se věnoval od svých 12 let ve Schole Cantorum Miroslava Venhody. Zpívat bude soubor nejpovolanější, na jehož koncerty pan Jurkovič rád chodíval – Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.

Následovat bude vystoupení Vysokoškolského uměleckého souboru UK pod vedením Jakuba Zichy, bývalého žáka pana Jurkoviče. Ti nabídnou blok latinských gotických a renesančních písní s historickými nástroji, kterým se P. J. věnoval nejen při svém působení u Pražských madrigalistů, a blok lidových písní českého středověku, které vyšly ve sbírce O. Hostinského a které P. Jurkovič opatřil texty dalších slok (jelikož se tyto nedochovaly).

VUS pak ještě uslyšíte v rámci vystoupení cimbálovky Muzička, kdy zazpívají blok Jurkovičových oblíbených hanáckých písní.

Pak přijde na řadu Jurkovičova tvorba pro děti. Jako předskokani přijdou zazpívat písničku O Sněhurce děti z lesního klubu Kulíšek. V podání žáků ZUŠ Libčice uslyšíte píseň Měsíce, taneční pásmo Nejen o jablkách a také v novodobé premiéře taneční rondo „Všichni svatí tancovali“ – Jurkovičovu absolventskou práci ze studia na Orffově institutu v Salzburgu z r.1967. Na té bude spolupracovat sbor Škatulata, taneční obor, kytaristé a flétnistky a jako host na tympány zahraje Jaroslav Noga.

Pavel Jurkovič také pro řadu představení v různých divadlech napsal scénickou hudbu. Pro Říši loutek to bylo několik představení, z nichž je stále na programu hra polského loutkoherce Jana Wilkowského Medvídek Ťupínek.

S lidovou hudbou byl Jurkovič spjat po celý život. Zpíval se stejnou chutí jako malý kluk doma ve Starém Poddvorově, pak na koncertech a nahrávkách souboru Chorea Bohemica a Musica Bohemica i s cimbálovou muzikou „Technik“ Jana Rokyty. Se stejným zápalem ale zpíval například i se svými žáky na základní škole nebo s účastníky orffovských seminářů. Nebo také s Ludvíkem Vaculíkem, kterému v Praze chyběly valašské pěsničky a proto jednou dostal k narozeninám od Sergeje Machonina jako dárek „večer u klavíru s Pavlem Jurkovičem“ (jak píše ve své knize Polepšené pěsničky, bylo to takové „ošetření blázna“).

Cimbálovka Muzička kdysi připravovala s Pavlem Jurkovičem jeden vstup do zpívánek na ČT a spolupracovali i na jednom cd vánoční hudby. Jejich hlavní oblastí, které se ve folkloru věnují, je Slovácko. Fungují samostatně nebo jako doprovodná kapela dvou tanečních souborů Rosénky (ostatně většina hráčů v dětství Rosénkou prošla).

Pueri gaudentes je chlapecký sbor, se kterým Pavel Jurkovič dlouhodobě spolupracoval a věnoval mu několik skladeb. Uslyšíte cyklus písní Život zbojnický a několik dalších písní.

S ženským sborem Bubureza zase spolupracuje další z bývalých žáků Pavla Jurkoviče – skladatel Jan Rybář (mimochodem spolužák Martina Rudovského ze základní školy 🙂. Když v roce 2015 Pavel Jurkovič zemřel, napsal Jan Rybář na jeho památku skladbu Agnus Dei, kterou také uslyšíte na závěr vystoupení Buburezy. Jinak tento sbor vede Miloslava Vítková a v programu se budou věnovat tvorbě Jurkovičových přátel a hudebních souputníků Petra Ebena a Ilji Hurníka.

Jana Vőrőšová

Na závěr celého programu zazní světová premiéra skladby Další příběh, kterou k poctě Pavla Jurkoviče napsala na objednávku festivalu skladatelka Jana Vőrőšová. Je to skladba pro chlapecký a smíšený sbor, varhany a dva hráče na bicí nástroje. Premiéru provedou Pueri gaudentes, VUS UK, Jiřina Marešová, Jaroslav Čermín Noga a Jakub Kadečka, dirigovat bude Jakub Zicha.


Na facebookové stránce festivalu najdete další informace.

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Některé další příspěvky...