Velikonoční koncert

Velikonoce jsou významným svátkem a soubor Scandula se na ně vždy pečlivě chystá. I letos jsme k této příležitosti nacvičili hudební dílo, které se pro toto období hodí. Za doprovodu smyčcového kvarteta a varhan zazpíváme Mši č. 1 F dur od Václava Emanuela Horáka, ale zazní i další skladby, mimo jiné 10 krátkých skladeb ze série Gyermekeknek od Bély Bartóka, Dueta pro housle a violoncello od R. M. Glièra a další díla. Přijďte zakončit Velikonoční pondělí poslechem krásné hudby!

Některé další příspěvky...