Zpíváme pro UNICEF 2024

Soubor Scandula se společně s nelahozevesko-lešanským souborem Období sboru znovu po dvou letech zapojuje do celostátní akce Zpíváme pro UNICEF, což je řada charitativních sborových koncertů, jejichž výtěžek se posílá na jeden z programů UNICEF, letos konkrétně je to program Vzdělání dětí, zejména tam, kde podmínky pro tuto pro nás tak samozřejmou věc jsou omezené nebo i naprosto nedostatečné.
Více o tom, na co výtěžek z koncertů půjde, si můžete přečíst na stránkách akce.

Koncert se uskuteční ve středu 20. března 2024 v 19:00 hodin v libčickém evangelickém kostele.

Na koncertě uslyšíte čtyřhlasé úpravy různých lidových písní z různých částí světa, ale také černošské spirituály.

Když na koncert přijdete, může Vás zahřát nejen samotná sborová hudba, ale také vědomí, že svou účastí a příspěvkem na dobročinnou akci přispíváte k pomoci dětem, které se narodily tam, kde nemají dostatečný přístup k základním službám, mezi něž by mělo vzdělávání samozřejmě patřit.

Vstupné 50,- Kč, dobrovolně i více.

 

Některé další příspěvky...