Festival „Otevřená zahrada“ 2010

Sborový festival „ Otevřená zahrada“

(neboli Carl Orff a jeho odkaz)

Druhý ročník sborového festivalu se i přes nepřízeň počasí vydařil ke spokojenosti účinkujících, posluchačů, účastníků dílen i organizátorů. V sobotu 15.5. jste měli možnost v evangelickém kostele slyšet sborový zpěv nejrůznějších žánrů – od lidových a dětských písní ve strhujícím podání 30 zpěváčků přípravného oddělení Pueri Gaudentes, přes neotřele aranžované písně s instrumentálním doprovodem, které pro Doubravánek upravuje jejich sbormistr Marek Doubrava, krásné duchovní písně ze Speciálníku Královéhradeckého z přelomu 15. a 16. století až po Romancero Gitano z pera Maria Castelnuova-Tedesca, složené pro sbor a kytaru na podkladě básní Federica Garcíi Lorcy.

Během odpoledne se všem zúčastněným naskytla příležitost se setkat se dvěma skladateli. Provedení skladby Papapapádapapa byl přítomen její autor Miroslav Nosek (*1979). O Carlu Orffovi nám přijel vyprávět jeho žák a posléze dlouholetý přítel Pavel Jurkovič (*1933). Tento skladatel známý veřejnosti především jako autor dětských písní ( kdo by neznal např. Máme doma místo psa kytku masožravou ?) u nás šířil už od 60.let dvacátého století myšlenky Orffova Schulwerku a v roce 1995 založil Českou Orffovu společnost.

Na farní zahradě si mohly děti vyrobit ořechová chrastidla v dílně občanského sdružení Proutek či si s Evženem Novákem uplést košík. Část dospělých využila možnosti zúčastnit se dílny prožitkového zpívání pod vedením Zuzany Vlčinské. Jedna z účastnic si pochvaluje: „Její metoda přináší zážitek slovy jen těžko popsatelný. Z laického pohledu se zakládá na vcítění do textu písně a zároveň na důrazu na sounáležitost a vzájemné vnímaní jednotlivců v rámci pěvecké skupiny. Zpěváci jsou velmi citlivě a nenásilně vedeni ke správnému dýchání, při produkci nesedí, ale hojně se pohybují, podle chuti mají i možnost pantomimického vyjádření. Nikdo nic nemusí, naopak má možnost svobodného vyjádření jak vnímání tak vlastního podání pěvecké předlohy. Zkrátka: byl to zážitek!“

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, díky jejichž pomoci se tato příjemná akce mohla uskutečnit: městu Libčice nad Vltavou a firmě DoxoLogic za finanční podporu, Evangelické farnosti Libčice, ZUŠ Libčice, ZŠ Libčice a všem, kdo dali k dispozici své síly při stavbě stanů, instalaci výstavy České Orffovy společnosti i při úklidu.

Kateřina Judová

Program:

13.00 zahájení – Scandula ( sb. Jan Šindelář, Libčice nad Vltavou) , přípravné odd. Pueri Gaudentes ( sb. Zdena Součková + Markéta Džuneva, ZUŠ Šimáčkova,Praha 7 + ZUŠ Libčice nad Vltavou- pobočka Horoměřice)

IMG_3733

13.30 Unisona ( sb.Věrka Müllerová, ZUŠ Josefa Suka, Benešov u Prahy)

14.30 Doubravánek ( sb. Marek Doubrava, Praha)

h-cyklisticka-sedlo-Brooks-Cambium-C15-13

15.30 Pavel Jurkovič o Carlu Orffovi ( s pěveckou účastí všech sborů)

17.00 Privatissima (sb. Jiří Šindelář, Kolín )

17.45 Local Vocal (sb. Igor Angelov, Roztoky u Prahy )

18.30 Siloe ( sb. Luboš Krtička, Praha )

Česká Orffova společnost – výstava k 15. výročí založení v prostorách kostela.

Proutek, o.s. ( Plasná v Jižních Čechách) – výroba rytmických nástrojů, prodej výrobků chráněnné dílny.

Dílna prožitkového zpívání pro dospělé pod vedením Zuzany Vlčinské : 14.00 – 15.30