O našem sboru

Scandula je smíšený pěvecký sbor, působící v Libčicích nad Vltavou, což však neznamená, že všichni členové v Libčicích bydlí. Velká část naopak dojíždí za svým koníčkem z přilehlého i vzdáleného okolí. Přestože sbor v prvopočátku vznikl a zkoušel na půdě místní fary českobratrské církve evangelické, je krásným příkladem ekumenického soužití všech možných světonázorů. Hlavní a nosnou myšlenkou je hudba a potěšení z ní, jak pro zpěváky, tak pro posluchače.

Sbor Scandula vznikl na začátku roku 1991 jako reakce na nutkavou potřebu zakládajících členů vybít nějak své muzikantské sklony. Začátky byly těžké (jak už začátky bývají), ale při postupném zvyšování muzikantských dovedností se začala zvyšovat i sebejistota zpěváků a o Velikonocích jsme se odvážili vystoupit v místním evangelickém kostele se svým uměním.

Od té doby již uběhlo dost vody a Scandula se změnila ve zkušený sbor s poměrně rozsáhlým repertoárem a kultivovaným projevem. Za ten dík mé ženě Nadě, která vede hlasovou přípravu zpěváků a rozezpívání, které je pro udržení (nebo zlepšení) hlasové kondice velmi důležité. To první jaro jsme samozřejmě začínali s jednoduchými písničkami, např. kánony, a o velikonocích jsme měli v evangelickém kostele první koncert. Postupně se zpěváci začali lépe orientovat v notách a repertoár se začal přece jen rychleji rozšiřovat.

I počet zpěváků se postupně zvyšoval. Mohl jsem začít hledat v archívech čím dál složitější skladby. Některé písničky pro nás upravil i jeden z našich tehdejších členů, Jindřich Klindera. Významnou část repertoáru (kromě renesančních či barokních skladeb) tvoří i černošské spirituály, oblíbené jak u zpěváků, tak mezi posluchači. Někdy se samozřejmě podařilo vybrat i skladbu, na kterou naše síly prostě nestačily a která musela několik let počkat. Úspěšné nastudování skladby však nikdy nebylo jediným motivem naší činnosti. Na zpívání je krásné i to, že uvolňuje jakési vnitřní hráze a úžasným způsobem pomáhá člověku odpočinout si od všech těch nynějších stresů, které se v něm hromadí.

Asi i proto stojí za to všem našim zpěvákům každou středu se dopravit do Libčic na libčickou evangelickou faru, kde zkoušíme, a dvě a půl hodiny se soustředit na pernou práci (a tou správné zpívání skutečně je). Někteří z nich dojíždějí z Prahy, Veltrus, Velvar, Holubic, Kralup, Roztok, i cesta pramicí přes Vltavu z Dolu má svoje záludnosti. Část souboru se schází v rámci evangelické církve každou neděli v kostele, někteří zpěváci jsou katolíci, někteří jsou bez vyznání. Ve sboru však vládne vskutku ekumenický duch a rozdílnost světového názoru nebyla nikdy překážkou dorozumění v jakékoli záležitosti. Není to zřejmě pouze věc hudby, spíš se jedná o atmosféru směřování stejným směrem.

V libčickém evangelickém kostele čas od času také pořádáme hudební večery. Občas je na jejich programu sborový zpěv, ale většinou se Scandula podílí jen malým dílem. Snažíme se zvát hudebníky, kteří mají nějaký vztah k Libčicím. Ze začátku bývali občas hudebníci „v přesile“, ale od té doby se z těchto večerů stala již pěkná tradice a v kostele při nich bývá jen málo prázdných lavic, a to i v mrazivých zimních dnech.

V poslední době se snažíme alespoň jednou v roce spojit  své síly s orchestrem libčické základní umělecké školy a nacvičit s ním nějaké větší dílo. To pak bývá v kostele skutečně „nabito,“ což nás opravdu těší.

Kromě těchto pravidelných večerů se Scandula schází i na dalších akcích. V uplynulých letech se například někteří naši zpěváci zúčastňovali festivalu sborového zpěvu Bohemia Cantat v Havlíčkově Brodě. Tento festival je akce, na které se každoročně schází asi 500 sborových nadšenců, kteří v pěti až sedmi ateliérech pod vedením významných českých i zahraničních dirigentů nacvičují skladby různých žánrů – od renesančních madrigalů přes mohutné sbory romantiků po jazzové či rockové opery. Festival se několik let nekonal, ale potom se opět našel někdo, kdo byl ochoten do této činnosti vložit tu obrovskou soustu energie, která je k organizování takovéto akce potřeba. Festival se od roku 2003 koná v Liberci. Přihlásit se můžete na adrese Bohemia Cantat.

Dalším z příkladů různých zpívacích akcí mohou být velikonoce, kdy se mužská část sboru vypraví na koledu – bez pomlázky, zato se čtyřhlasou písničkou.

Ve sboru velmi oblíbený je pravidelný vánoční koncert v rotundě v Holubicích, který má vždy krásnou atmosféru. Tradičně zpíváme i na Štědrý den v libčickém kostele.

V posledních letech si někteří členové Scanduly vzali na starost organizování festivalu nazvaného „Otevřená zahrada,“ na který zvou různé zajímavé sbory (Scandula jako hostitelský sbor se samozřejmě účastní někdy také). Festival se koná v květnu, jehož příjemné počasí umožňuje „expanzi“ z prostoru libčického evangelického kostela na farní zahradu. Odtud název festivalu. Doba jeho pořádání také navodila orientaci obsahu směrem k „lehčímu žánru,“ což se projevuje mimo jiné i v různých hudebních hříčkách, humoru a výborné náladě, která na festivlu vládne. Informace o festivalu najdete v nabídce Koncerty a Otevřená zahrada.

Jan Šindelář
sbormistr Scanduly