Nejbliží akce sboru na začátku roku 2015

Ti, kdo si chtějí již teď zapsat do kalendářů nejbližší vystoupení Scanduly, si mohou poznamenat datum 6. dubna (velikonoční pondělí), kdy se bude konat tradiční velikonoční koncert, a 16. května, což je datum oblíbeného sborového festivalu Otevřená zahrada. Program obou akcí v dostatečném předstihu upřesníme na stránce koncertů.

Některé další příspěvky...