Velikonoční koncert

O Velikonočním pondělí 25. dubna 2011 se uskutečnil Velikonoční koncert v libčickém evangelickém kostele. Účastnil se na něm žákovský komorní orchestr libčické umělecké školy „Komoráček“ pod vedením pana učitele Viktora Nusla. Zahráli čtyři skladby:

  • Jaro“ ze slavného koncertu Antonia VivaldihoČtvero ročních dob
  • Árii z opery „RinaldoGeorga Friedricha Händela – zde doprovodili skvělou Mirku Dámcovou
  • úryvek ze Symfonie č.94 G dur „S úderem kotlůJosepha Haydna
  • Sonátu pro komorní orchestr Alessandra Scarlattiho

V druhé polovině koncertu zazpíval sbor Scandula za doprovodu komorního orchestru libčické základní umělecké školy pod taktovkou Luboše Harazina. Na programu byla mše Zdeňka Fibicha s názvem Missa brevis in F, Opus 21.

V kostele vládla velmi příjemná atmosféra, a to nejen díky tomu, že zde bylo plno.
Děkujeme všem posluchačům, kteří si koncert přišli poslechnout, děkujeme i městu Libčice nad Vltavou, které na tuto událost finančně přispělo, libčické evangelické farnosti, která poskytla krásný prostor kostela, ale hlavně děkujeme všem účinkujícím, kteří do této činnosti vkládají nemálo volného času.

Některé další příspěvky...