Ukázky

Několik ukázek z repertoáru

Zde bude vzorek našeho repertoáru, některé skladby jen jako náhled ve formátu MIDI – pro představu. Tyto skladby můžete spustit klepnutím na zlatou kuličku u příslušného názvu.

V budoucnu bude možné si poslechnout i  nahrávky některých skladeb v podání sboru Scandula ve formátu MP3.

Další možností je zobrazit (a přehrát) jednotlivé skladby v notové formě (i s textem) – pomocí klepnutí na prostřední světlemodrou ikonku Noteworthy.
K tomu je zapotřebí přehrávací plugin, který si můžete zadarmo stáhnout ze stránky Noteworthy a když jej nainstalujete, začlení se do všech webových prohlížečů, které máte. Tak můžete příslušnou skladbu přímo v prostředí prohlížeče zobrazit, přehrávat, tisknout i ukládat.

Všechny skladby byly přepsány v programu  Noteworthy Composer. Tento skvělý program umožňuje psát a editovat notový zápis hudby, a to se slušným množstvím možností. Skladbu program přehrává přes zvukovou kartu nebo je možné ji exportovat do formátu MIDI. Skladby ve formátu MIDI lze také importovat a dále upravovat již ve formě notového zápisu. Výsledné noty si můžete vytisknout. Noteworthy Composer je shareware, ale má freewarového bratříčka, přehrávač Noteworthy Player. Oba programy (ale i plugin v prohlížeči) při přehrávání skladby zvýrazňují (odlišnou barvou) aktuálně znějící noty i text, který je doprovází. To je obrovská pomůcka zvláště pro ty, kteří touží lépe se naučit noty.

Programy, o kterých mluvím, je možno stáhnout z adresy NoteWorthy Software Naše noty jsem ochoten (i s textem) poslat mailem právě ve formátu Noteworthy. Napsat si o ně můžete na moji adresu.