Festival sborového zpěvu 13.5.2017 v Libčicích na Vltavou

V sobotu, 13. května 2017 proběhl v Libčicích nad Vltavou již devátý sborový festival „Otevřená zahrada“. Letošní téma mohlo budit respekt, byla jím „Mše“. Pro někoho více, pro někoho méně lákavé téma hudební formy provázející liturgii.

O tom, že se v žádném případě nejednalo o monotónní přehlídku chvalozpěvů, nás mohla přesvědčit vhodná dramaturgie festivalu.

Dopolední dílna – první vystoupení

Úvod patřil „art rocku“ v podání souboru, který vznikl teprve v den konání festivalu dopoledne. Zpěváci absolvovali v libčické škole dopolední hudební dílnu s Pavlou Fendrichovou a instrumentalisté zatím zkoušeli v kostele.

Provedení skladby řídil sám autor, Martin Matyska. Jako aktivní účastník této skladby jsem byl doslova pohlcen touto nápaditou a líbivou skladbou, kterou jsem si dokonale užil. Díky, pane Matysko, byla to i legrace!

Mládí z Jablonce nad Jizerou

Po úvodní skladbě přišlo na řadu mládí a to doslova. Pěvecký sbor Mládí z Jablonce nad Jizerou se nám předvedl velmi soustředěným a čistým podáním svého repertoáru (L. Délibes, B. Martinů, M. Uherek…). Pod vedením Květy Kavánové potěšil uši i oči libčických posluchačů – ono to vážně pěkně vypadá, když se zpívá zpaměti!

Scandula

Pak už přišla na řadu domácí Scandula s Missou Picolou od Jiřího Temla. Sbor řídil jako vždy Honza Šindelář a sóla na housle se krásně zhostil Viktor Nusl. Fotku z vystoupení žádnou nemám, protože ve Scandule zpívám a zapomněl jsem předat foťák (tímto prosím o jakoukoli fotografii z tohoto vystoupení, ideálně zaslat na festival.libcice@centrum.cz).

(foto ze zkoušky: Jiří Deml)

Nejen zpěv, venkovní program pro děti

Po krátké pauze a občerstvení na farní zahradě, kde byl jako vždy připraven zajímavý program pro děti (výtvarná dílna s Katkou Tetivovou a slacklinový [vyslov sleklajnový] park), se šlo zase za hudbou do kostela.

Lumen z Pacova

Soubor Lumen z Pacova jsme tu již jednou měli a bylo zajímavé sledovat, jak tento soubor hudebně roste!

Kromě české premiéry skladby Missa Brevis od mladého švédského skladatele Antona Leanderson – Andréase (* 1985) zazněla, mimo jiné, i Northern Lights, skladba mého oblíbeného norského autora Ola Gjeila, nebo skladba Ave Regina samotného sbormistra Petra Koronthályho.

Regnis z Liberce

Za celkem vydatné přeháňky program pokračoval vystoupením komorního souboru Regnis z Liberce. Kristýna Stoklasová řídila nejen pěvecký sbor, ale i malý orchestr, který tento soubor pravidelně doprovází.

Skladba Marka Štryncla Missa Sanctae Crucis napověděla posluchačům, že autor se věnuje i staré hudbě.

Zdeněk Bednář

Program byl obohacen přednáškou Zdeňka Bednáře (výborný to pedagog předmětu dějiny hudby na konzervatoři J. Ježka) a jeho zamyšlením nad tématem  „Mše jako hudební forma“. Pan Bednář to pojal zeširoka, začali jsme dějinami křesťanství jako takového a prošli s ním evropskou civilizaci od její kolébky až do současnosti.


Ve stejnou dobu probíhala ve vedlejší místnosti divadelní dílna pro děti se studenty HAMU. Podle svědectví zúčastněných šlo o stavění živých obrazů, svoji roli tu sehrál i hrad Liběhrad. Soudě podle výbuchů smíchu, které byly slyšet za dveřmi, se děti rozhodně nenudily!

Ingrediente

Ingrediente, nepopsatelná kombinace gregoriánského chorálu, jazzu, indických rytmů a elektronického processingu. Toto uskupení ve složení Jiří Hodina, Jan Jirucha a Tomáš Reindl si se zvukem rozumí. Originální kompozice, rozšíření obzorů a hra barev tónů naplnila libčický kostel subjektivně vnímatelným, meditačním zvukem.

Čeští Madrigalisté

Předposlední část programu patřila Českým Madrigalistům. Pod vedením Veroniky Hádkové bylo jejich vystoupení čisté pohlazení na duši. Tentokrát žádné nástroje, jen čisté hlasy a dokonalé provedení skladby Missa Brevis od italského renesančního skladatele Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Kühnův smíšený sbor

Festival uzavřela skladba Karla Růžičky Requiem – Eternal Light v podání plně profesionálního Kühnova smíšeného sboru se sólistkou Lucií Silkenovou zpívající soprán.


Tato jazzová skladba dala vyniknout virtuóznímu podání instrumentalistů, kteří bravurně doprovodili téměř čtyřicetičlenný, plně znějící Kühnův sbor. Vše s přehledem řídil Marek Vorlíček a po děkovačce a závěrečné řeči pana faráře Tomáše Cejpa došlo i na přídavek: Our Father z Celebration Jazz Mass, také od Karla Růžičky.  Lepší závěr festivalu si už nešlo ani představit.

 

Poděkování

Závěrem by se slušelo poděkovat všem, kteří finančním příspěvkem, pomocnou rukou nebo i jinak přispěli k realizaci letošního festivalu. Především pak Státnímu fondu kultury, Nadačnímu fondu Věry Třebické‐Řivnáčové, Středočeskému kraji a jeho fondu hejtmana, ÚJV Řež, a. s., městu Libčice nad Vltavou, Výzkumnému ústavu včelařskému na Dole, spolku Libčice.net, spolku LOS, ZUŠ Libčice, ZŠ Libčice, MC Malina, ABC květiny, Mirce Koušové, Miloši Mrkvičkovi, Davidu Titěrovi, Luboši Harazinovi a mnoha dalším pomocníkům.

(foto: T. Lisý a V. Juda)

You may also like...