A na zemi upokojení

A na zemi upokojení

Kánon podle renesančního zpěvu z lounského graduálu Jana Táborského

Notičky

A na zemi upokojení, dobré vůli dej srovnání,
chválíme chvályhodného Tě
dobrořečíme hodného Tě
klaníme se Tobě, velebíc Tě