Napsali o nás

VELIKONOČNÍ KONCERT – Mukařov 2010

(LOUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ  2 / 2010)

Po úspěchu loňského Adventního koncertu jsme pod naší záštitou – OÚ Louňovice – a farnosti Říčany ( za jejichž povolení uspořádat koncert jim děkujeme) zorganizovali v mukařovském kostele koncert Velikonoční, na druhou dubnovou neděli.
Oslovili jsme pěvecký sbor SCANDULA z Libčic nad Vltavou, jehož nahrávky jsme předtím viděli a slyšeli a které nás zaujaly, a byli jsme rádi, že naše pozvání přijal.
Soubor bude příští rok slavit již 20 let od svého založení, vznikl – tak jako každá zájmová činnost – tak, že pár nadšenců si chtělo zazpívat a baví je to. Pro zajímavost můžeme uvést, že když se soubor rozhodoval, jaké jméno si zvolí, zazněla v hovoru informace, že latinský výraz pro „šindel“ je „scandula“. A protože „kapelmajstrem“ byl od samého začátku p. Jan Šindelář a jeho manželka pečuje o hlasovou výchovu zpěváků, bylo o názvu rozhodnuto. Soubor má nyní na 25 členů, zpívají si hlavně pro radost, ale přesto každý týden na zkoušce pilně nacvičují repertoár, který potom představují posluchačům. Zpívají jim převážně ve svém „domovském“ kostele církve evangelické církve českobratrské v Libčicích nad Vltavou, ale občas vyjíždějí na vystoupení i jinam, většinou do kostelů s příhodnou akustikou. Příkladem mohou být prastaré rotundy v Budči, v Holubicích nebo kostelík na Levém Hradci. Koncerty spadají především do dvou období, Vánoc a Velikonoc. Vánočními koledami jezdívají potěšit např. obyvatele domu odpočinku ve stáří v Krabčicích pod Řípem, ve svém repertoáru mají kromě nich i „povinnou“ vánoční mši Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“
Pro dobu kolem letních prázdnin si prý připravují veselejší repertoár obsahující např. černošské spirituály nebo španělské rytmy. Doufejme, že se v našem kostele dočkáme i jich.
Program Velikonočního koncertu si pro nás připravili sami, a nezahrnoval pouze pěvecké vystoupení.
Zahájením byla varhanní skladba „O Lamm Gottes unschuldig“ skladatele Johanna Pachelbela, zahraná Evou Dobošovou-Anderlovou.
Podstatnou část programu ovšem tvořil ovšem zpěv sboru. Přednesli nám na 10 skladeb s velikonoční tématikou. Je neuvěřitelné, jak složité skladby dokáží i amatéři zvládnout. Jak byly tiché části naprosto vyváženy, celý sbor zněl naprosto kompaktně a hlasy byly v akustice mukařovského kostela, která je opravdu výjimečná, zcela v souhře.
Repertoár sahal od doby renesance až do současnosti a skladby pocházely z pera skladatelů různých národností.
K velikonoční době se vrátili vypjatou moderní skladbou Eli, Eli! – (György Deak-Bárdos 1905 – 1991 Maďarsko), kromě mohutně znějící skladby Svjatyj Bože (Petr Iljič Čajkovskij 1840 – 1893 Rusko) zaujali i jemně předneseným Tebe pojom (Dimitrij Stepanovič Bortnjanskij 1751-1825, ukrajinský skladatel žijící a tvořící převážně v Rusku).
Zazpívali i dvě skladby s totožným textem – Otče náš (Mikuláš Schneider-Trnavský 1881 – 1958, Slovensko) a Pater noster (Zdeněk Lukáš 1928 – 2007), ovšem každou v jiném jazyce – slovensky a latinsky.
Dále v programu zazněly skladby Voce mea a Cantate Domino od italského renesančního skladatele Giovanni Croceho, jemná argentinská lidová píseň Santo, santo upravená pro čtyřhlas a moderní Cantate Domino litevského skladatele Vytautase Miškinise.
Dalším doprovodným číslem byly skladby pro dvě kytary. Ty přednesly studentky Kamila Csengeová a Klára Vytisková ze 4. ročníku konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze ze třídy profesora Milana Tesaře, jehož skladby nebo úpravy také převážně hrály.
Sugar time – anonym, upravil Milan Tesař
Falešný vous – Karel Růžička, upravil MilanTesař
Suita Karussel – Milan Tesař se třemi částmi: a) Intermezzo, b) Ária, c) Finále
Kolumbijský tanec – upravil Milan Tesař
Přestože jde o studentky, už nyní byl vidět jejích profesionální přístup ke hře na kytaru, zvládly těžké pasáže naprosto čistě a ve vzájemné technické a precizní souhře.
Zejména zaujaly jejich flažolety, které byly bezchybně a citlivě provedeny.
Koncert byl zakončen Mší č. 3 od Václava Emanuela Horáka, opět s varhanním doprovodem Evy Dobošové-Anderlové. Sborový zpěv doprovázený varhanami byl v kostele pro všechny krásným zážitkem.
Nebudete věřit, ale složitým byl z technického hlediska i rychlejší přesun zpěváků na kúr, aby nebyla narušena následnost koncertních skladeb.
Mnohým byla již po necelé hodině koncertu zima. Tak studený začátek dubna jsme opravdu neočekávali.
Přesto jsme si vytleskali přídavek, moderní optimistickou skladbu „Žalm 150“ argentinského skladatele Ernani Aguiara.
Nedokážeme posoudit, zda účast na 70 posluchačů byla odpovídající předchozí přípravě jak sboru, tak organizátorů. Ale ti, kdo tam byli, odcházeli spokojení kulturním zážitkem.

Bronislava Udržalová, Louňovice

Komentáře nejsou povoleny.